Met negaWatt Belgium maken we samen met andere verenigingen, politieke vertegenwoordigers van lokale partijen en academici deel uit van het steuncomité G50 voor de Ceinture Énergétique Namuroise (CEN).

Na drie jaar voorbereiding vond de G50 daadwerkelijk plaats. Op 9 november namen we deel aan de laatste vergadering van het steuncomité. Dit gaf ons de kans dit belangrijke evenement beter te leren kennen en hun goed geleide participatieve proces was zeer inspirerend !

De deelnemers (een meerderheid die het tot het einde volhield) kwamen 6 halve dagen bijeen om tot politieke aanbevelingen te komen. Coöperatie Trame, die het participatieve proces leidde, deed geweldig werk en leidde de loting voor de thema’s, de organisatie van de thematafels,

het verwerken van alle voorstellen en aanbevelingen van de panelleden, enz. in goede banen.

Het gemeentebestuur en de vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen beloven dat dit werk niet onopgemerkt zal blijven. Een echte oefening in democratie !

Je kunt meer te weten komen over dit project op hun website: https://www.cenamur.org/g50-energie