Wij vonden dit heel boeiend: de CEN G50 in Namen

Met negaWatt Belgium maken we samen met andere verenigingen, politieke vertegenwoordigers van lokale partijen en academici deel uit van het steuncomité G50 voor de Ceinture Énergétique Namuroise (CEN).

Na drie jaar voorbereiding vond de G50 daadwerkelijk plaats. Op 9 november namen we deel aan de laatste vergadering van het steuncomité. Dit gaf ons de kans dit belangrijke evenement beter te leren kennen en hun goed geleide participatieve proces was zeer inspirerend !

De deelnemers (een meerderheid die het tot het einde volhield) kwamen 6 halve dagen bijeen om tot politieke aanbevelingen te komen. Coöperatie Trame, die het participatieve proces leidde, deed geweldig werk en leidde de loting voor de thema’s, de organisatie van de thematafels,

het verwerken van alle voorstellen en aanbevelingen van de panelleden, enz. in goede banen.

Het gemeentebestuur en de vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen beloven dat dit werk niet onopgemerkt zal blijven. Een echte oefening in democratie !

Je kunt meer te weten komen over dit project op hun website: https://www.cenamur.org/g50-energie

Eerste negaWatt-scenario voor België

Op 6 juni werden de resultaten van het CLEVER-scenario (Collaborative Low Energy Vision for the European Region) in Brussel gepresenteerd. Tijdens de persconferentie vroegen twee RTBF-journalisten hoe je met hernieuwbare energie garandeert dat de capaciteit van het elektriciteitsnet op om het even welk moment kan voldoen aan de vraag. Het CLEVER-scenario, dat uitsluitend gebaseerd is op een jaarlijkse energiebalans, geeft inderdaad geen eenduidig antwoord op deze vraag. Daarom hebben de leden van ons scenarioteam onderzocht of de elektriciteitsvoorziening  elk uur van het jaar gegarandeerd kan worden. En dat blijkt zo te zijn! Met behulp van de gratis PyPSA-software hebben we een eerste Belgisch scenario gemodelleerd en binnenkort zullen we de eerste resultaten presenteren. Dit wordt dus vervolgd!

We fietsten mee met Ride the Tide 2023

Climate Express organiseerde voor de derde keer van 5 tot 8 oktober een vierdaagse fietstocht van Poperinge naar Antwerpen om de urgentie van een effectief én sociaal rechtvaardig klimaatbeleid onder de aandacht te brengen. Tegelijk will deze actie de fiets als klimaatvriendelijk vervoersmiddel promoten. Het sprak ook steun uit voor de rechtszaak van Klimaatzaak, die ondertussen heel succesvol is afgerond. Klimaatactivisten uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië fietsten mee.

Info: www.climate-express.be;

Met de fietstocht Ride the Tide fietsten een 80-tal deelnemers op een route die heel dicht bij de overstromingslijn van 2100 ligt, als het huidige klimaatbeleid niet fundamenteel verandert. De tocht vertrok in Poperinge, liep langs Brugge, Gent en Mechelen, om tenslotte te eindigen in Antwerpen. Het mag geen toeval meer genoemd worden, maar een maand later stonden veel gebieden waarlangs gefietst werd, inderdaad zwaar onder water en moest een rampenplan uitgerold worden.

Onderweg waren er interessante infomomenten verzorgd door initiatiefnemer Marc Alexander (van 11 maart beweging) over de IPCC klimaatrapporten en een kritische visie op het inschakelen van kernenergie. Tijdens de tocht waren er diverse boeiende contacten met beleidsmakers in gemeenten en steden, met studenten Duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking van HOWEST en met diverse basisscholen wiens leerlingen ons geestdriftig ontvingen en aanmoedigden.

NegaWatt Belgium fietste mee en kon interessante contacten leggen met Vlaamse organisaties die duurzame energie in hun missie uitdragen (Broederlijk Delen, Zonnearc, Milieufront Omer Wattez, etc.).

Een terugblik op onze aanwezigheid bij Valériane

We werden uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek en een lezing te geven op 1 september. Op 1 en 3 september hadden we ook een stand met onze fiets-wattmeter.

Energieronde met minister Philippe Henry

Met minister Henry delen we alvast hetzelfde drieluik: sufficiëntie, efficiëntie

en hernieuwbare energie. Maar wij benadrukken dan toch het liefst het collectieve aspect van deze doelstellingen. Sufficiëntie hangt niet alleen af van individuele keuzes, maar ook en vooral van collectieve keuze’s en het bestaan van een gemeenschappelijke infrastructuur die dat mogelijk en wenselijk maakt.

Deens onderzoek toonde aan dat men in Kopenhagen niet alleen de fiets neemt louter voor het plezier of omdat het ‘milieuvriendelijk’ is, maar ook omdat het gewoonweg efficiënter is. Als mensen zien dat duurzame opties praktischer en effectiever zijn in hun dagelijks leven, wordt de acceptatie en implementatie ervan waarschijnlijk groter.

Onze lezing over hernieuwbare energie en efficiëntie

Voor de ruim dertig deelnemers werd het duidelijk dat 100% hernieuwbare energie in Wallonië tegen 2050 mogelijk is mits het nemen van sterke politieke beslissingen. Uit de veelvuldige vragen en opmerkingen bleek dat onze lezing heel interactief was. Maar de veelvuldige onderbrekingen zorgden er ook voor dat de opname gemaakt door MaTélé jammer genoeg niet kon worden bewerkt.

De stand negaWatt Belgium

Onze stand maakte deel uit van een gedeelde “energie-mobiliteit-woning” stand. Blikvanger was onze fiets-wattmeter (met dank aan Yellow Events voor het lenen van de fiets!). Honderden deelnemers hebben zich tijdens het weekend kunnen uitleven.

Deze stand gaf aanleiding tot veel kwaliteitsvolle en zeer betrokken discussies. Het zette meteen ons project en onze aanpak goed in de kijker.

Een terugblik op onze workshop op het Maintenant! Festival

In samenwerking met de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve hebben we een workshop verzorgd op het steeds populairder wordende “Festival Maintenant! ».

Dit festival was voor ons een ideale gelegenheid om de animatie die we in juni hadden uitgeprobeerd op onze algemene vergadering voor een breder publiek uit te testen.

Gebaseerd op heel verschillende verhalen en scenario’s over mobiliteit in 2050, nodigden we de deelnemers uit om een standpunt in te nemen over wat dan wenselijke mobiliteit zou zijn.

Ongeveer vijftien mensen gingen mee in discussie en waren erg geïnteresseerd in de aanpak van negaWatt Belgium.

Crowdfundingcampagne

Activiteiten organiseren vraagt geld, we gaan dan ook op zoek naar middelen om die te financieren. Naast de meer traditionele financiering (subsidies en beurzen), waar we ook mee bezig zijn, lanceren we dit najaar een crowdfunding.

Een burgerscenario als het onze vraagt bijna vanzelfsprekend om gefinancierd te worden door de ‘basis’. Die mensen willen we dan ook ontmoeten. Wij zien deze campagne niet alleen als een goed gecoördineerde manier om onszelf te financieren, maar ook als een kans om onszelf beter bekend te maken en zo onze visie uit te dragen. De weg naar een duurzame energietoekomst begint vandaag en daarop willen we zoveel mogelijk mensen meenemen. Daarom zullen we aanwezig zijn op vele evenementen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. We kijken ernaar uit je daar te zien!

Publieke bekendmaking van het CLEVER-scenario

De goedgevulde zaal van Scotland House maakte kennis met de gekwantificeerde resultaten van dit rapport. Er was dan ook hard gewerkt aan de inhoud ervan, een scenario helemaal gebaseerd op de visie om zuinig met energie om te gaan.

Met de ULiège en UCLouvain onderzoeken we dit verder en verfijnen we de Belgische resultaten. Die zullen we publiek presenteren op het einde van de herfstperiode. Je kan het volledige rapport en de gedetailleerde resultaten ervan al op de speciale site vinden.

Algemene Vergadering 18 juni 2023 Brussel

Op een warme zondag in juni hielden we een inhoudelijk rijkgevulde en uitdagende Algemene Vergadering. We kwamen dan wel samen met een kleine groep van een tiental personen, maar dat maakte precies mogelijk onze banden te versterken en de overtuiging in ons project te herbevestigen. En het mag duidelijk zijn, we groeien !

Plaats van ontmoeting was de Namahn Studio in de ‘Grensstraat’ in Sint-Joost -Ten-Noode. Die symbolische ‘grens’-lokatie kon Robert natuurlijk niet laten liggen in zijn bevlogen inleiding rond onze begrensde planeet. Hierna stemden we over de praktische punten van de formele AV. Het verslag vind je hier (FR).

Vervolgens presenteerden we de actuele werking op onze diverse ‘assen’ of ‘werklijnen’. Op de ‘scenario-as’ lichtten we het CLEVER-scenario toe. Wat betreft de ‘debat’-as experimenteerden we met een workshop die met betrekking tot ‘transport’ vier mogelijke toekomstbeelden presenteerde. Tenslotte werd er in dit overleg voor een derde en nieuwe werklijn ‘belangenbehartiging’ gekozen.