Accueil 5 De negaWatt-aanpak

 

We laten ons inspereren door de vereniging négaWatt in Frankrijk. Zij ontwikkelt en verspreidt al meer dan 20 jaar ambitieuze energiescenario’s.

Om de vraag naar energie, die 100 % gedekt wordt door hernieuwbare bronnen, te verminderen, combineren zij in hun scenario’s de principes van sufficiëntie (of soberheid) en energie-efficiëntie.

In 2003 lanceerde deze Franse vereniging een oproep die 20 jaar later nog steeds actueel is.

De negaWatt-visie wordt goed samengevat door het drieluik : sufficiëntie – efficiëntie – hernieuwbaar.