negaWatt Belgium

ONZE MISSIE :

We willen in België een breed maatschappelijk debat stimuleren rond de overgang naar een nieuw energiesysteem. Die energietransitie willen we eerlijk en volgens het principe van sufficiëntie laten verlopen.

Sufficient

Hoeveel energie is genoeg ?

Sociaal

Energie is een recht !

Participatief

We debatteren over complexe keuzes !