negaWatt Belgium: even voorstellen

negaWatt Belgium is een vzw die in 2022 werd opgericht en zich aansluit bij het werk van de Association négaWatt in Frankrijk. Die zet zich al meer dan 20 jaar in voor energiesoberheid. Soberheid of sufficiëntie is de vermindering van ons energieverbruik door het aanpassen van onze gewoontes, gedrag en manier van leven. De beste energie is de energie die we niet verbruiken!

Ons doel: een breed burgerdebat lanceren over energie-soberheid in België om zo een burgerscenario te ontwikkelen!

Waarom?

  • Omdat we op een belangrijk moment staan om de juiste belissingen te nemen over het energiesysteem.
  • Omdat het debat vandaag vaak heel technisch en daarom niet toegankelijk is.

Hoe?

  • Door ambitieuze en robuuste energiescenario’s te ontwikkelen.
  • Door in heel België debatten te organiseren.
  • Door de resultaten van die burgerdebatten uit te werken tot een toekomstscenario voor burgers.

Ons steunen?

Om zich te ontwikkelen heeft negaWatt Belgium financiering nodig. De organisatie wil bovendien zo representief mogelijk zijn met leden uit het hele land. Als u interesse heeft, nodigen wij u daarom uit om vandaag nog lid te worden.