Ons Steunen

Omdat ons doel is om de stem van de burger te laten horen, versterkt een groot aantal leden onze geloofwaardigheid. Bovendien wil onze jonge organisatie in België zo financieel onafhankelijk mogelijk zijn. Lidmaatschap is een manier om deze onafhankelijkheid te garanderen.

Concreet kan u steunend lid worden door een kleine of grote bijdrage te betalen,
of effectief lid waarbij u ook aan de Algemene Vergaderingen (AV) kan deelnemen.

U hoeft geen lid te worden om op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Daarvoor volstaat het om je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Hoe wordt u lid?

U kan lid worden van negaWatt Belgium door een vrije bijdrage te betalen, vanaf 1 euro per jaar. U kunt kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding. De aanbevolen bijdrage is 2 euro/maand of 24 euro/jaar. U kan natuurlijk meer geven, want wij worden voornamelijk gefinancierd door particuliere giften. Lid zijn houdt verder geen enkele andere verplichting in.

Concreet kan u het lidgeld storten op onze Triodos-rekening met IBAN: BE24 5230 8141 8138,
met als mededeling: naam en voornaam, type lidmaatschap (maandelijks/jaarlijks).

Hoe kan ik effectief lid worden?

Om effectief lid te worden en zo deel te nemen aan de besluitvorming op onze AV, kunt u zich hier aanmelden. De Algemene Vergadering zal uw aanvraag valideren. U betaalt lidgeld net als de steunende leden, maar we verwachten ook dat u de AV bijwoont.

Wilt u ons helpen?

U kunt ook rechtstreeks met ons samenwerken aan scenario’s, de organisatie van events en workshops, communicatie en netwerking. Neem gewoon contact met ons op, we nemen u graag op in ons team!