Accueil 5 Onze organisatie

De structuur van onze vzw

We zijn een non-profitorganisatie met een bestuursorgaan en een algemene ledenvergadering.

Het bestuur vergadert elke zes weken. De jaarlijkse Algemene Vergadering is een belangrijk moment om aan onze leden verslag uit te brengen over onze activiteiten en toekomstplannen. De Algemene Vergadering staat open voor iedereen, maar alleen effectieve leden hebben stemrecht.

Team vrijwilligers

Je hebt dan wel een formele structuur, het grootste werk wordt gedaan door ons team van vrijwilligers. Zij bevolken de werkgroepen. Elke groep heeft zijn eigen agenda. Tijdens de plenaire vergaderingen worden de realisaties binnen de teams besproken.

De vaste staf

Hoera ! We hebben sinds kort onze eerste vaste parttime medewerker.