Accueil 5 Wat doen we ? 5 Scenario’s

Aan de hand van scenario’s willen we realistische projecties voor een andere energietoekomst presenteren. Aan de hand van objectieve cijfers en bronnen berekenen we voor elk scenario de impact.

Hiervoor maken we gebruik van een netwerk van experts uit de academische wereld.

Waar gaat het over ?

 

Via een scenario presenteren we een mogelijke evolutie van de huidige energiesituatie naar een toekomstige situatie.

In onze visie moet het toekomstige energiesysteem technisch haalbaar zijn (gebaseerd op beschikbare technologieën) en sociaal rechtvaardig.

Het stelt een manier voor om energiebronnen aan verschillende maatschappelijke sectoren en actoren toe te wijzen, ermee rekening houdend dat we leven in een eindige wereld. Bijvoorbeeld : hoe kunnen we de energiebehoeften nodig voor huisvesting, voedsel en mobiliteit verminderen zonder de ecologische grenzen te overschrijden?

De kracht van een scenario is dat het al deze dimensies op een systemische manier integreert. Zo krijgen we een concrete voorstelling van een realistisch pad naar een energiezuinige toekomst.

 

Enkele uitgangspunten

 

Sufficiëntie

De sufficiëntiegedachte ontbreekt, op een paar uitzonderingen na, nagenoeg volledig in het actuele debat over de energietoekomst. Nochtans zijn veel experts ervan overtuigd dat een duurzame toekomst onmogelijk is zonder een drastische vermindering van de energiebehoeften. NegaWatt Belgium wil op lange termijn veel verder gaan dan de conventionele maatregelen die tot nu toe werden voorgesteld.

Hernieuwbaar

We moeten altijd en overal zeker zijn van energietoevoer. Een transitie met 100 % hernieuwbare energie is mogelijk, ook in België. Hoe moeilijk dit ook lijkt. onze scenario’s tonen aan dat duurzame elektriciteitsvoorziening in de toekomst gegarandeerd zal zijn.

Impact

We streven een geïntegreerde benadering na met aandacht voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen nu en later, lokaal en ver weg (mondiaal). Daarom situeren we onze keuze’s in het licht van de Donut-diagram.

 

Het Cleverscenario

 

Dit scenario is het resultaat van meer dan 4 jaar werk en is de Europese versie van het bekende “négaWatt”-scenario voor Frankrijk. Daarvoor werkten een dertigtal partners samen in een bottom-up aanpak.

Dit onderzoek toont aan dat energiebehoeften tot 2050 voldaan kunnen worden zonder externe invoer (buiten de EU). Dat kan uitsluitend met hernieuwbare bronnen, zonder kernenergie en zonder koolstofafvang.

Op een frisse en vernieuwende wijze zet dit scenario de voorwaarden op een rijtje waardoor een dergelijke transitie mogelijk wordt.

Link naar de website van CLEVER (ENG)
Link naar het eindrapport en de samenvatting (ENG)
Link naar de cijfers voor België (ENG)
Link naar gedetailleerde publicaties per sector (ENG)

 

Wetenschappelijke artikels en publicaties

 

Scenario CLEVER

2023, Tareen M. U. & al, Modeling the impact of energy sufficiency measures in European integrated energy systems using PyPSA-Eur, in ECEMP conference 2023 proceedings.
2021, Marignac Y. & al, Scaling-up energy sufficiency on a European level through a bottom-up modelling approach: lessons and perspectives, in ECEEE 2021 summer study proceedings.

Proefschriften van studenten

2023, Verstraeten P., Impact of sufficiency in industry on the Belgian energy system in 2050, UCLouvain.
2022, Baudson H., Impact of demand reduction on the Belgian energy system in 2050, UCLouvain.