« Sufficiëntie : betreft dit een individuele keuze of gaat het om een sociaal project ? ». Rond deze vraag kwamen een tiental deelnemers op 18 maart 2024 bijeen in een workshop in Louvain-la-Neuve. 

In Louvain-la-Neuve hebben we voor het eerst de methodiek van het ‘touwtjesspel rond energie’ getest. Het betreft een rollenspel om mensen het systemische aspect van energie te laten aanvoelen en te begrijpen. De deelnemers ontdekken verbanden tussen de spelers in het energiesysteem, hun behoeften daarin en de gevolgen ervan. Het was een groot succes, niet in het minst omdat we er de cijfers voor 2050 uit ons Belgisch CLEVER-scenario in hebben verwerkt.

Vervolgens duidden we het probleem van het goed leren omgaan met soms heel diverse en zeer uiteenlopende cijfers in diverse bronnen. We baseren ons hiervoor op een artikel van Reporterre, gebaseerd op een onderzoek van Carbone 4.

Daarna kwam het luik rond de impact van respectievelijk individuele en collectieve acties. Na een inleiding werd de groep in twee gesplitst. Elke subgroep werd gevraagd om drie individuele en drie collectieve prioritaire acties voor te stellen. Dit gaf aanleiding tot een rijke uitwisseling van ideeën, en dat werd enorm gewaardeerd. Zo zie je maar dat je met een debatformule van twee uur veel kunt bereiken.